Bwletin Polisi Chwefror 2019

EGLWYSI CYMRU YN PARATOI AR GYFER BREXIT DI-GYTUNDEB Mewn cyfarfod arbennig o Weithgor Cymru ac Ewrop Cytûn ar Chwefror 5, a fynychwyd gan bron pob eglwys sy’n aelod yn Cytûn, cytunwyd galw ar i eglwysi yng Nghymru ymbaratoi ar gyfer … Parhau i ddarllen Bwletin Polisi Chwefror 2019