BWLETIN POLISI CYTÛN RHAGFYR 2018

TAFLU GOLEUNI AR DLODI YNG NGHYMRU Ymwelydd y Cenhedloedd Unedig yn beirniadu cefnogaeth y DU i bobl fregus Yn Llundain ar Dachwedd 16, fe gyhoeddodd yr Athro Philip Alston, Cynrychiolydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig, ddatganiad am dlodi eithafol a hawliau … Parhau i ddarllen BWLETIN POLISI CYTÛN RHAGFYR 2018