Linciau o wefannau yr enwadau a gwefannau eraill gyda gwybodaeth am COVID 19

Undeb Bedyddwyr Cymru

Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr (Bedyddwyr Ynghyd)

https://www.baptist.org.uk/Groups/337630/Coronavirus.aspx?redirected=1

Yr Eglwys Fethodistaidd

https://www.methodist.org.uk/about-us/news/latest-news/all-news/the-methodist-church-coronavirus-guidance-and-resources/

Yr Eglwys yng Nghymru

https://www.churchinwales.org.uk/en/clergy-and-members/coronavirus-covid-19-guidance/

Byddin yr Iachawdwriaeth

https://www.salvationarmy.org.uk/salvation-army-and-coronavirus

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

https://urc.org.uk/latest-news/3365-urc-issues-coronavirus-advice-to-its-churches

Yr Eglwys Gatholig Rufeinig

https://www.cbcew.org.uk/home/our-work/health-social-care/coronavirus-guidelines/

Gwybodaeth yn Gymraeg gan Esgobaeth Wrecsam:

https://www.rcdwxm.org.uk/ (sgroliwch i lawr y dudalen)

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Y Gynghrair Gynulleidfaol

https://www.congregational.org.uk/news-and-events-latest-news/latest-news/post/629-corona-virus

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Cymdeithas y Cyfeillion (Crynwyr)

https://www.quaker.org.uk/our-organisation/support-for-meetings/coronavirus-advice-for-quaker-meetings

https://www.quaker.org.uk/blog/thoughts-on-online-meeting-for-worship

https://www.quaker.org.uk/news-and-events/news/cancellation-of-national-quaker-events

Cyngor Ysgolion Sul

www.ysgolsul.com/?page_id=6474

Rhestr o adnoddau a syniadau ar gyfer ein heglwysi.

Mae gennym adran ar y we sy’n ceisio crynhoi ymdrechion y gwahanol enwadau a mudiadau Cristnogol i ddarparu syniadau ac adnoddau ar gyfer gweithgarwch Cristnogol ar gyfer plant, ieuenctid ac oedolion mewn cyfnod pan na fydd gweithgarwch arferol ein heglwysi ni yn cymryd lle. Am y rhestr o’r hyn rydym yn ymwybodol ohono ar hyn o bryd, cliciwch ar y linc uchod. Os oes gyda chi adnoddau, neu os ydach yn ymwybodol o adnoddau eraill nad ydynt yn cael eu rhestru yma, yna gyrrwch neges atom er mwyn i ni ddiweddaru’r wefan. Rydym yn arbennig o ddiolchgar am wybodaeth ffrydio oedfaon cyhoeddus ar lein. Diolch. Gyrrwch unrhyw awgrym at aled@ysgolsul.com

Gwybodaeth am we-ddarlledu oedfaon

Diweddarwyd 23 Mawrth 2020 gyda gwybodaeth am drwydded newydd ar gael gan CCLI.

Gwefan Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/coronafeirws-covid19