Cwrs hyfforddiant i Weinidogion sy’n dod i Gymru am y tro cyntaf.

Dydd Mercher 7fed tan Ddydd Gwener 9fed o Hydref 2020 yn Taff Suite 1 yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru, Gerddi Soffia, Caerdydd.

Amcanion Dysgu:

• Eciwmeniaeth yng Nghymru
• Gwledidyddiaeth yng Nghymru
• Diwylliant Hanesyddol
• Yr Iaith Gymraeg
• Hanes Crefyddol Cymru
• Ysbrydolaeth yng Nghymru
• Gwaith Rhyng Ffydd yng Nghymru

Cynnwys y cwrs:

• Ymweliad i Amgueddfa Sain Ffagan
• Taith i Fae Caerdydd ac ymweliad â’r Senedd
• Cyflwyniad sylfaenol o’r Iaith Gymraeg

Pris y cwrs yw £260.00 yr unigolyn. (Dewis di-breswyl ar gael hefyd – holwch am wybodaeth)

Mae modd archebu eich lle ar y Cwrs Croeso i Gymru trwy lenwi’r ffurflen yma cyn Dydd Gwener 28ain Awst 2020. Mae nifer cyfyngedig o ystafelloedd preswyl ar gael felly peidiwch ag oedi cyn archebu eich lle.