Church and Society

Church and Society

Cytûn has, since the advent of the National Assembly for Wales in May 1999 produced several papers on devolution. In June 2020, Cytûn published a think-piece jointly with the Welsh Centre for International Affairs and the Wales Council for Voluntary

Policy Bulletin June 2020

Policy Bulletin June 2020

A START ON REOPENING PLACES OF WORSHIP IN WALES In line with steps already taken in other nations of the United Kingdom, Welsh Government announced on June 19 that churches and other places of worship who wish to reopen for

Policy Bulletin June 2020

Policy Bulletin June 2020

A START ON REOPENING PLACES OF WORSHIP IN WALES In line with steps already taken in other nations of the United Kingdom, Welsh Government announced on June 19 that churches and other places of worship who wish to reopen for

Read more
Briefing on the Schools Curriculum for Wales 2022

Briefing on the Schools Curriculum for Wales 2022

On 28 January, the Welsh Government published its new Curriculum for Wales to be introduced in schools from September 2022. Cytûn has provided representation for faith communities throughout the process of preparing this curriculum, by being part of the Curriculum

Read more
Letter to the Faith Communities Forum

Letter to the Faith Communities Forum

Read more

Twitter

Facebook

Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Roedd yn ddrwg calon gennym glywed am farwolaeth yr annwyl Barchedig John Lewis Jones, ffrind mawr i Gyngor Ysgolion Sul gydol y blynyddoedd. Bu’n gyfrifol am rai o’n llyfrau mwyaf poblogaidd i oedolion. Roedd ganddo ddawn arbennig i greu gwasanaethau cyflawn oedd yn gweithio wrth iddynt gael eu rhannu gan gynulleodfaoedd ar hyd a lled Cymru. Gwerthwyd miloedd o’i lyfrau, a rheini yn eu tro yn destun bendith i gynulleidfaoedd niferus. Diolchwn i Dduw amdano ac am ei weinidogaeth arbennig. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Beryl, Siân, Cadi a’r teulu yn eu colled.
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Yr wythnos yma, bydd yr Oedfa o dan ofal Dr Catrin Elis Williams.

Oedfa Dechrau Canu Dechrau Canmol
📆 Heddiw
⏰ 11:00
📺 S4C
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Join Bishop Gregory and the Maelor Mission Area for this week’s worship from Esgobty. Today’s act of worship reflects on the disciples Peter and Paul.
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Worship from Esgobty for 28 June
Join Bishop Gregory and the Maelor Mission Area for this week’s worship from Esgobty. Today’s act of worship reflects on the disciples Peter and Paul.
youtube.com
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Mehefin 21ain 2020: Parchedig Judith Morris
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Dechrau Canu Dechrau Canmol
Mehefin 21ain 2020: Parchedig Judith Morris
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Oedfa Capel Tanycoed, Dydd Sul, Mehefin 14, 2020
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Oedfa Mehefin 14, 2020
Oedfa Capel Tanycoed, Dydd Sul, Mehefin 14, 2020
youtube.com