Church and Society

Church and Society

Cytûn has, since the advent of the National Assembly for Wales in May 1999 produced several papers on devolution. In June 2020, Cytûn published a think-piece jointly with the Welsh Centre for International Affairs and the Wales Council for Voluntary

Policy Bulletin August/September 2020

Policy Bulletin August/September 2020

GRADUAL REOPENING OF PLACES OF WORSHIP Very gradually, places of worship in Wales are starting to re-open, with meticulous safety precautions in place. This re-opening is happening in accordance with the regulations and guidance promulgated by Welsh Government, which is

Policy Bulletin August/September 2020

Policy Bulletin August/September 2020

GRADUAL REOPENING OF PLACES OF WORSHIP Very gradually, places of worship in Wales are starting to re-open, with meticulous safety precautions in place. This re-opening is happening in accordance with the regulations and guidance promulgated by Welsh Government, which is

Read more
Briefing on the Curriculum and Assessment (Wales) Bill 2020 and the Schools Curriculum for Wales 2022

Briefing on the Curriculum and Assessment (Wales) Bill 2020 and the Schools Curriculum for Wales 2022

On 6 July 2020, Welsh Government published the Curriculum and Assessment (Wales) Bill, together with a suite of background documents. The Bill is intended to provide the legal underpinning for the new Curriculum for Wales, published in January 2020for introduction

Read more
Letter to the Faith Communities Forum

Letter to the Faith Communities Forum

Read more

Twitter

Facebook

Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
🎉 beibl. net - i bobl ifanc ar gael heddiw! 🥳
Mae modd ichi brynu'r Beibl newydd sbon yma o heddiw ymlaen! Ewch draw i wefan Cymdeithas y Beibl i gael copi 📚
https://bddy.me/2WD55SY
Bydd Meleri Cray a Joseff Edwards ar raglen Heno am 7 o'r gloch i sôn mwy amdano. Cofiwch wylio! 📺
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
⭐Cofiwch fod beibl. net - i bobl ifanc ar gael i'w brynu bellach! ⭐
Eisiau gwybod mwy? Dyma Jos, Elen a Gareth i egluro be sy'n gwneud y Beibl yma yn un mor wahanol 📖
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cymdeithas y Beibl
⭐Cofiwch fod beibl. net - i bobl ifanc ar gael i'w brynu bellach! ⭐
Eisiau gwybod mwy? Dyma Jos, Elen a Gareth i egluro be sy'n gwneud y Beibl yma yn un mor wahanol 📖
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
🙏🏽 Pray with the World Council of Churches. Please join us in praying with the help of the prayer outline available at:
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/covid-19/pray/morning-prayer-for-monday-13-july-2020

Coping with the Coronavirus: www.oikoumene.org/corona
#ecumenicalprayercycle #StaySafeTogether #PrayTogether
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Dechrau Canu Dechrau Canmol
Gorffennaf 12fed 2020: Karen Owen
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Roedd yn ddrwg calon gennym glywed am farwolaeth yr annwyl Barchedig John Lewis Jones, ffrind mawr i Gyngor Ysgolion Sul gydol y blynyddoedd. Bu’n gyfrifol am rai o’n llyfrau mwyaf poblogaidd i oedolion. Roedd ganddo ddawn arbennig i greu gwasanaethau cyflawn oedd yn gweithio wrth iddynt gael eu rhannu gan gynulleodfaoedd ar hyd a lled Cymru. Gwerthwyd miloedd o’i lyfrau, a rheini yn eu tro yn destun bendith i gynulleidfaoedd niferus. Diolchwn i Dduw amdano ac am ei weinidogaeth arbennig. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Beryl, Siân, Cadi a’r teulu yn eu colled.