Church and Society

Church and Society

Cytûn has, since the advent of the National Assembly for Wales in May 1999 produced several papers on devolution. In June 2020, Cytûn published a think-piece jointly with the Welsh Centre for International Affairs and the Wales Council for Voluntary

Policy Bulletin June 2020

Policy Bulletin June 2020

A START ON REOPENING PLACES OF WORSHIP IN WALES In line with steps already taken in other nations of the United Kingdom, Welsh Government announced on June 19 that churches and other places of worship who wish to reopen for

Policy Bulletin June 2020

Policy Bulletin June 2020

A START ON REOPENING PLACES OF WORSHIP IN WALES In line with steps already taken in other nations of the United Kingdom, Welsh Government announced on June 19 that churches and other places of worship who wish to reopen for

Read more
Briefing on the Schools Curriculum for Wales 2022

Briefing on the Schools Curriculum for Wales 2022

On 28 January, the Welsh Government published its new Curriculum for Wales to be introduced in schools from September 2022. Cytûn has provided representation for faith communities throughout the process of preparing this curriculum, by being part of the Curriculum

Read more
Letter to the Faith Communities Forum

Letter to the Faith Communities Forum

Read more

Twitter

Facebook

Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
🎉 beibl. net - i bobl ifanc ar gael heddiw! 🥳
Mae modd ichi brynu'r Beibl newydd sbon yma o heddiw ymlaen! Ewch draw i wefan Cymdeithas y Beibl i gael copi 📚
https://bddy.me/2WD55SY
Bydd Meleri Cray a Joseff Edwards ar raglen Heno am 7 o'r gloch i sôn mwy amdano. Cofiwch wylio! 📺
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
⭐Cofiwch fod beibl. net - i bobl ifanc ar gael i'w brynu bellach! ⭐
Eisiau gwybod mwy? Dyma Jos, Elen a Gareth i egluro be sy'n gwneud y Beibl yma yn un mor wahanol 📖
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cymdeithas y Beibl
⭐Cofiwch fod beibl. net - i bobl ifanc ar gael i'w brynu bellach! ⭐
Eisiau gwybod mwy? Dyma Jos, Elen a Gareth i egluro be sy'n gwneud y Beibl yma yn un mor wahanol 📖
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
🙏🏽 Pray with the World Council of Churches. Please join us in praying with the help of the prayer outline available at:
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/covid-19/pray/morning-prayer-for-monday-13-july-2020

Coping with the Coronavirus: www.oikoumene.org/corona
#ecumenicalprayercycle #StaySafeTogether #PrayTogether
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Dechrau Canu Dechrau Canmol
Gorffennaf 12fed 2020: Karen Owen
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Roedd yn ddrwg calon gennym glywed am farwolaeth yr annwyl Barchedig John Lewis Jones, ffrind mawr i Gyngor Ysgolion Sul gydol y blynyddoedd. Bu’n gyfrifol am rai o’n llyfrau mwyaf poblogaidd i oedolion. Roedd ganddo ddawn arbennig i greu gwasanaethau cyflawn oedd yn gweithio wrth iddynt gael eu rhannu gan gynulleodfaoedd ar hyd a lled Cymru. Gwerthwyd miloedd o’i lyfrau, a rheini yn eu tro yn destun bendith i gynulleidfaoedd niferus. Diolchwn i Dduw amdano ac am ei weinidogaeth arbennig. Cydymdeimlwn yn ddwys iawn â Beryl, Siân, Cadi a’r teulu yn eu colled.