Ffydd, Trefn a Thystiolaeth

Eleni cafwyd blwyddyn o brofiadau gwahanol, fodd bynnag, mae ein gwaith tystiolaeth yn y tair prif ŵyl genedlaethol yn cael ei wreiddio mewn addoli a chymrodoriaeth. Y gwahaniaeth cyntaf oedd bod gennym Hwylusydd Ffydd, Trefn a Thystiolaeth newydd, Peredur Owen … Parhau i ddarllen Ffydd, Trefn a Thystiolaeth