Gwybodaeth am sesiynau Cwestiwn ac Ateb

Aberafan

Aberconwy

Abertawe Dwyrain

Abertawe Gorllewin

ABERTAWE GORLLEWIN – Nos Fawrth 19 Cymru 2019 17:30 erbyn 18:00 tan 19:30

YMCA Abertawe, 1 Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5JQ

Trefnir ar y cyd a Chanolfan Cymru dros Faterion Rhyngwladol, EYST a Stand up to Racism

Cyswllt: rocio@eyst.org.uk neu gethin@cytun.cymru

Alun a Glannau Dyfrdwy

Arfon

Blaenau Gwent

Bro Morgannwg

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Caerdydd Canol

CAERDYDD CANOL – Nos Wener Rhagfyr 6, 7.30-9.30 yh, City Church (Elim – City Temple gynt), Cowbridge Road East, Caerdydd, CF11 9AD. Parciwch ym maes parcio Gerddi Sophia. Cyswllt: David.Oliver@citychurchcardiff.com

Caerdydd De a Phenarth

Caerdydd Gogledd

Caerdydd Gorllewin

CAERDYDD GORLLEWIN – Nos Fawrth Rhagfyr 3, 7.30-9.30 yh, City Church (Elim – City Temple gynt), Cowbridge Road East, Caerdydd, CF11 9AD. Parciwch ym maes parcio Gerddi Sophia. Cyswllt: David.Oliver@citychurchcardiff.com

Caerffili

Caerfyrddin Dwyrain a Dinefwr

Caerfyrddin Gorllewin a De Sir Benfro

Casnewydd Dwyrain

Casnewydd Gorllewin

Castell-nedd

CASTELL NEDD – Nos Iau 5ed Rhagfyr, 7-9pm, Eglwys Bethel (Elim), 43 Ffordd Llansawel, Castell Nedd SA11 1AR. Cyswllt: Cyflwynwch eich cwestiwn i davejohnlucas@gmail.com

Ceredigion

Clwyd De

Clwyd – Dyffryn Clwyd

Clwyd Gorllewin

Cwm Cynon

Delyn

Dwyfor Meirionnydd

DWYFOR MEIRIONYDD – Capel y Porth, Stryd Madog, Porthmadog LL49 9DB Rhagfyr 2il, 2019 Mae gwahodd wedi mynd i’r pedwar ymgeiswr yn etholaeth Dywfor/Meirionnydd ar gyfer Fforwm Etholiad 6.00-8.00 y.h. nos Lun Rhagfyr 2il. Croeso i unigolion neu grwpiau i gyrru cwestiynnau i’r ymgweiswyr i’r trefnydd i fyny at Tachwedd 24 Cyswllt – francesvoelcker@gmail.com

Gŵyr

Islwyn

Llanelli

Maldwyn

Merthyr Tudful a Rhymni

Mynwy

MYNWY –

Canolfan Gymunedol Y Fenni, Park Street, Y Fenni NP7 5YB (parciwch ym maes parcio Heol Merthyr).

Nos Fercher Tachwedd 27, 7.30yh

Trefnir gan Abergavenny Transition Town (abergavennytransition.org) gyda chefnogaeth eglwysi lleol

Cadeirydd: Paul Clifford

Trefnydd: phannay@toucansurf.com

Ogwr

Pen-y-bont ar Ogwr

Pontypridd

PONTYPRIDD: Nos Fawrth Tachwedd 26, 6.30 erbyn 7 yn, Caffi Eglwys St Catherine, Heol Gelliwastad, Pontypridd CF37 2UF. Trefnydd: Hayley Richards hayleyrichards30@hotmail.com Trefnir ar y cyd gyda Chyfeillion y Ddaear Pontypridd a Chanolfan Cymru dros Faterion Rhyngwladol

PONTYPRIDD: Nos Lun 9 Rhagfyr 19:00-20:30 Salem, Capel y Bedyddwyr, Pentre’r Eglwys, Pontypridd CF38 1PT. Cyswllt: richard.weaver.home@gmail.com

Preseli Penfro

Rhondda

Torfaen

Wrecsam

Ynys Môn