Mi fydd copi o’r ddogfen ar gael yn fuan, os am gopi caled cysylltwch a peredur@cytun.cymru.