Parch. Aled Edwards OBE | Prif-Weithredwr

 

 

 

 

 

 

 

 

Parch. Gethin Rhys, MA, MPhil, BLitt | Swyddog Polisi Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mrs Sasha Perriam BA | Gweinyddwraig Dwyieithog y Prif Weithredwr

Parch. Sally Thomas | Swyddog Eciwmenaidd

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Peredur Owen Griffiths MEng | Hwylusydd Ffydd, Threfn a Thystiolaeth