Peredur Owen Griffiths | Hwylusydd Ffydd, Threfn a Thystiolaeth

03300169859 / 07739731985
peredur@cytun.cymru

Ganwyd Peredur Owen Griffiths yn Nyffryn Clwyd ond, fel mab i Weinidog, mae wedi byw ledled Cymru. Graddiodd o Brifysgol Sheffield yn 2003 gyda Gradd Meistr mewn Peirianneg Systemau Cyfrifiadurol a symudodd i Dde Cymru. Bu’n gweithio yn y diwydiant ariannol am 13 mlynedd lle bu’n gweithio fel Ymgynghorydd Morgais, Rheolwr Cangen ac yn ddiweddarach fel Rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer Cymdeithas Adeiladu’r Principality. Yn 2015, ymunodd â Chymorth Cristnogol fel Cydlynydd Rhanbarthol De Cymru a Swyddog Cymynroddion Cymru. Mae ef a’i wraig Angela yn byw yng Nghaerffili lle mae’n Gynghorydd Cymuned. Mae’n Gyfarwyddwr Displaced People in Action, un o elusennau mwyaf effeithiol Cymru ym maes ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Yn ei amser hamdden, mae’n aelod o Gôr CF1, côr enwog yn rhyngwladol sy’n perfformio’n rheolaidd ac yn cystadlu yng Nghymru a thu hwnt. Mae’r côr yn enillwyr Eisteddfodol a nhw oedd Côr y Flwyddyn y BBC yn 2014. Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Gweithredol Gŵyl Gorawl Ryngwladol Cymru sy’n anelu i groesawu corau gorau’r Byd i Gymru.