Cwrs hyfforddiant i Weinidogion sy’n dod i weithio yng Nghymru am y tro cyntaf.

Mis Hydref 2021

Amcanion Dysgu:

• Eciwmeniaeth yng Nghymru
• Gwledidyddiaeth yng Nghymru
• Diwylliant Hanesyddol
• Yr Iaith Gymraeg
• Hanes Crefyddol Cymru
• Ysbrydolaeth yng Nghymru
• Gwaith Rhyng Ffydd yng Nghymru

Mae modd archebu eich lle ar y Cwrs Croeso i Gymru trwy lenwi’r ffurflen yma cyn Dydd Gwener 27ain Awst 2021.