https://www.eventbrite.co.uk/x/senedd-election-2021-qa-etholiad-senedd-2021-holi-ac-ateb-tickets-132399637881

Etholiad Senedd 2021 Holi ac Ateb

Rhowch eich cwestiynau i’r prif bleidiau sy’n cystadlu yn #EtholiadSenedd2020 am y materion mawr sy’n effeithio ar bob un ohonom yma yng Nghymru ac o amgylch y byd:

  • Argyfyngau hinsawdd a natur
  • Addysg a’r cwricwlwm newydd
  • Tlodi ac anghydraddoldeb
  • Bod yn genedl groesawgar

Cynhelir y digwyddiad hwn ar Zoom gyda gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael i gymryd rhan yn Gymraeg neu Saesneg.

Cyflwynwch eich cwestiynau ymlaen llaw i centre@wcia.org.uk, ar Twitter @WCIA_Wales, neu gan ddefnyddio’r ddolen sgwrs ar y noson.

Digwyddiad partneriaeth gan WCIACytûn ac EYST.