Parch. Aled Edwards OBE | Prif-Weithredwr
07751 446071
aled@cytun.cymru
Parch. Gethin Rhys, MA, MPhil, BLitt | Swyddog Polisi
03300169857 or 07889858062
gethin@cytun.cymru
Mrs Sasha Perriam BA | Gweinyddwraig Dwyieithog y Prif Weithredwr 03300169860
post@cytun.cymru
Mr Peredur Owen Griffiths MEng | Hwylusydd Ffydd, Threfn a Thystiolaeth
peredur@cytun.cymru
07739731985