DyddiadauAchlysurGwefan
Mercher 16 IonawrDiwrnod Martin Luther Kingwww.nationalservice.gov/mlkday
Gwe 18 - Gwe 25 Ion.Wythnos Weddi dros Undod Cristnogolwww.ctbi.org.uk
Llun 21 IonawrDiwrnod Cenedlaethol Cwtshowww.nationalhuggingday.com
Llun 21- Sul 27 Ion.Wythnos Atal Canser Gwddf y Grothwww.jostrust.org.uk
Sad 26 - Llun 28 Ion.Gwylio Adar yr Arddwww.rspb.org.uk/birdwatch
Sul 27 Ion- Sul 3 ChwefWythnos Genedlaethol Adrodd Storiwww.sfs.org.uk
Sul 27 IonawrDiwrnod Cofio’r Holocostwww.hmd.org.uk
Sul 27 IonawrSul y Gwahanglwyfionwww.leprosymission.org.uk
Iau 31 IonawrDiwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifaincwww.carers.org/cy/oedolion-ifanc-syn-gofalu
1-28 ChwefrorMis Hanes Lesbiaid, Hoywon, Deurywiol a Thrawsrywiolwww.lgbthistorymonth.org.uk
Sul 3 ChwefrorDiwrnod Byd-eang Cancrwww.cancerresearchuk.org
Llun 4-Sul 10 ChwefrorWythnos Ymwybyddiaeth Camdrin Rhywiol a Thrais Rhywiolwww.sexualabuseandsexualviolenceawarenessweek.org
Mercher 6 ChwefrorDiwrnod Rhyngwladol Gwrthod Anffurfio Organau Cenhedlu Menywod (FGM)www.dewis.cymru/female-genital-mutilation-cyp
Iau 7 ChwefrorDiwrnod Amser i Siaradwww.timetochangewales.org.uk/cy/ ymgyrchoedd/diwrnod-amser-siarad/
(am iechyd meddwl)
Llun 11 ChwefrorDiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaethwww.un.org/en/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
Llun 11 ChwefrorDiwrnod y Llaw Goch (plant sy’n filwyr)www.redhandday.org
Gwener 15 ChwefrorDiwrnod Rhyngwladol Cancr Plantwww.worldchildcancer.org
Sul 17 ChwefrorDiwrnod Caredigrwydd ar Hapwww.randomactsofkindness.org/
Sul 17 ChwefrorSul Cyfiawnder Hiliolwww.urc.org.uk
www.catholicnews.org.uk
Sul 17 ChwefrorSul Myfyrwyrwww.movement.org.uk
Mercher 20 ChwefrorDiwrnod Byd-eangwww.un.org/en/events/ socialjusticeday/
Cyfiawnder Cymdeithasol
Iau 21 ChwefrorDiwrnod Rhyngwladol Mamiaithwww.un.org/en/events/motherlanguageday/
Llun 25 Chwe-3 MawrthWythnos Anhwylderau Bwytawww.beateatingdisorders.org.uk
Llun 25 Chwe-10 Maw.Pythefnos Masnach Degwww.fairtradewales.com/we/
Gwener 1 MawrthDydd G?yl Ddewi – Diwrnod i Gymruwww.cymrugyfan.org
Gwener 1 MawrthDydd Gweddi Byd-eang y Chwioryddfacebook.com/DyddGweddibydenag
Gwener 1 MawrthDiwrnod Dim Camwahaniaethuwww.unaids.org/en/resources/campaigns/zero_discrimination
Sul 3 MawrthSul Church Action on Povertywww.church-poverty.org.uk/sunday
Sul 3 MawrthDiwrnod Agored Mosgiauwww.visitmymosque.org
Sul 3 MawrthDiwrnod Bywyd Gwyllt y Bydwww.un.org/en/events/wildlifeday/
Iau 7 MawrthDiwrnod y Llyfrfacebook.com/pg/ DiwrnodYLlyfrWorldBookDayWales/
Gwener 8 MawrthDiwrnod Rhyngwladol y Menywodwww.internationalwomensday.com
Gwe. 8- Sul 17 MawrthWythnos Gwyddoniaeth Prydainwww.britishscienceweek.org
Mawrth 12 - 19 MawrthWythnos Weddi Dementiawww.pastoralcareproject.org.uk/ dementia-prayer-week.html
Iau 14 MawrthDiwrnod Piwww.piday.org
Iau 21 MawrthDileu Gwahaniaethu ar Sail Hilwww.un.org/en/events/ racialdiscriminationday/
Iau 21 MawrthDiwrnod Barddoniaeth y Bydwww.un.org/en/events/poetryday/
Iau 21 MawrthDiwrnod Rhyngwladol y Coedwigoeddwww.un.org/en/events/forestsday/
Gwener 22 MawrthDiwrnod D?r Byd-eangwww.unwater.org/worldwaterday/
Gwener 22 MawrthDiwrnod Twbercwlosis Byd-eangwww.who.int/campaigns/
tb-day/2018/event/en/
Llun 25 MawrthDiwrnod Cofio Dioddefwyr Caethwasiaeth a’r Fasnach Caethionwww.un.org/en/events/ slaveryremembranceday/
Sadwrn 30 MawrthAwr y Ddaear, 8.30-9.30 yhwww.earthhour.org
Llun 1 – Sul 7 EbrillWythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaethwww.autism.org.uk/?sc_lang=cy-GB
Mawrth 2 EbrillDiwrnod Rhyngwladol Llyfrau Plantwww.ibby.org
Gwener 6 EbrillDiwrnod Rhyngwladol Chwaraeon ar gyfer Datblygiad a Heddwchwww.un.org/en/events/sportday/
Sadwrn 7 EbrillDiwrnod Iechyd y Bydwww.who.int
Mawrth 9 EbrillDietrich Bonhoeffer - bu farw heddiw 1945www.dbonhoeffer.org
Gwener 12 EbrillDiwrnod Rhyngwladolwww.un.org/en/events/ humanspaceflightday/
Pobl yn Hedfan i’r Gofod
Suliau wedi’r PasgSuliau Hiwmor Sanctaiddwww.tableucc.com
Llun 22 EbrillDiwrnod Rhyngwladol y Fam Ddaearwww.un.org/en/events/ motherearthday/
Llun 22-Sul 28 EbrillWythnos Chwyldro Ffasiwnwww.fashionrevolution.org
Mercher 24 EbrillDiwrnod Hil-laddiad Armeniawww.genocide-museum.am
Iau 25 EbrillDiwrnod Malaria Byd-eangwww.worldmalariaday.org
Sul 28 EbrillDiwrnod Coffa Gweithwyr y Bydwww.hazards.org/wmd
Llun 29 Ebr-Sul 5 MaiWythnos Ryngwladol heb y sgrînwww.screenfree.org
Sul 5 - Sul 19 MaiPythefnos Gweddi dros Ysgolionwww.prayforschools.org/ about-us/regions/#wales
Iau 9 MaiDiwrnod Ewropwww.europa.eu
Sul 12 - Sad 18 MaiWythnos Cymorth Cristnogolwww.cymorthcristnogol.org.uk
Sul 12 MaiDiwrnod Byd-eang Adar sy’n Mudowww.worldmigratorybirdday.org
Sul 12 MaiSul Galwedigaethauwww.ukvocation.org
Llun 13 - Sul 19 MaiWythnos Ymwybyddiaeth Byw Nawrwww.dyingmatters.org/wales
Mercher 15 MaiDiwrnod Rh. Gwrthwynebwyr Cydwybodolwww.wri-irg.org/en/taxonomy/term/6
Llun 20 MaiDiwrnod Byd-eang y Gwenynwww.un.org/en/events/beeday/
Llun 20- Sad 25 MaiWythnos Cerdded i’r Ysgolwww.livingstreets.org.uk
Llun 20 - Sul 26 MaiWythnos Ymwybyddiaeth Dementiawww.alzheimers.org.uk/
Llun 20 - Sul 26 MaiWythnos Hosbis y Plantwww.tyhafan.cymru
Mercher 22 MaiDiwrnod Rhyngwladol Bioamrywiaethwww.cbd.int/idb/
Mawrth 28 MaiAmnest Rhyngwladol (sefydlwyd 1961)www.amnesty.org.uk/wales
Llun 27 Mai-Sad 1 MehEisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Bae Caerdyddwww.urdd.cymru
Sad. 1 - Gwe. 7 MehWythnos Gwirfoddolwyrwww.wcva.org.uk/volunteering
Sad. 1 - Sul 9 MehefinWythnos Bioamrywiaeth Cymruwww.biodiversitywales.org.uk
Sul 2 MehefinSul yr Amgylcheddwww.united-church.ca/worship-special-days/environment-sunday
Llun 3 MehefinDiwrnod Rhyngwladol y Beicwww.un.org/en/events/bicycleday/
Llun 3 -Sul 9 MehefinWythnos Diogelwch Plantwww.capt.org.uk
Mercher 5 MehefinDiwrnod Byd-eang yr Amgylcheddwww.un.org/en/events/environmentday
Sadwrn 8 MehefinDiwrnod Cefnforoedd y Bydwww.worldoceansday.org
Mercher 12 MehefinDiwrnod Byd-eang yn erbyn Llafur Plantwww.ilo.org
Gwener 14 MehefinDiwrnod Rhoddwyr Gwaed y Bydwww.who.int/who-campaigns/world-blood-donor-day
Sadwrn 15 MehefinDiwrnod Byd-eang Cam-drin yr Henoedwww.un.org/en/events/elderabuse/
Llun 17 - Sul 23 Meh.Wythnos Ffoaduriaid y Bydwww.refugeeweek.org.uk
Mercher 19 MehefinDiwrnod Rhyngwladol Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdarowww.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/index.shtml
Gwe 21 – Sul 23 Meh.Penwythnos Gwahodd (i’r eglwys)http://weekendofinvitation.com/
Mercher 26 MehefinDiwrnod Rhyngwladol Cefnogi Dioddefwyr Artaithwww.un.org/en/events/ torturevictimsday/
Sul 30 MehefinDiwrnod Rhyngwladol Seneddauwww.un.org/en/events/ parliamentarismday/index.shtml
Sul 30 MehefinSul Eglwysi Noddfahttp://refugeeweek.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/SANCTUARY-FOR-ALL-RESOURCE-2.pdf
Sul 7 GorffennafSul y Môrwww.missiontoseafarers.org
Iau 11 GorffennafDiwrnod Poblogaeth y Bydwww.un.org/en/events/populationday/
Iau 18 GorffennafDydd Mandelawww.mandeladay.com
Llun 22 -Iau 25 Gorff.Sioe Frenhinol Cymru, Llanelweddwww.cafc.cymru
Sul 28 GorffennafDiwrnod Llid yr Afuwww.worldhepatitisday.org
Mawrth 30 GorffennafDiwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwchwww.un.org/en/events/friendshipday/
Mawrth 30 GorffennafDiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Masnachu Poblwww.un.org/en/events/ humantrafficking/
Fri 2 - Sat. 10 AwstEisteddfod Genedlaethol Cymru Conwywww.eisteddfod.cymru
Mawrth 6 AwstDiwrnod Hiroshimawww.cymdeithasycymod.org.uk
Gwener 9 AwstDiwrnod Rhyngwladol Pobloedd Cynhenid y Bydwww.un.org/en/events/indigenousday/
Llun 12 AwstDiwrnod Rhyngwladol Ieuenctidwww.un.org/development/desa/youth/ international-youth-day
Llun 19 AwstDiwrnod Dyngarol Byd-eangwww.un.org/en/events/humanitarianday/
Mercher 21 AwstDiwrnod Rhyngwladol Cofio a Thalu Teyrnged i Ddioddefwyr Terfysgaethwww.un.org/en/events/ victimsofterrorismday/index.shtml
Gwener 23 AwstCofio’r Fasnach caethion a’i Dileuwww.liverpoolmuseums.org.uk
Iau 29 AwstDiwrnod Rhyngwladolwww.un.org/en/events/ againstnucleartestsday/
yn erbyn Profion Niwclear
Gwener 30 AwstDiwrnod Rhyngwladol y Diflanedigwww.icaed.org
Sul 1 Medi - Gwe 4 HydTymor y Creadwww.ctbi.org.uk / www.ecen.org acen.anglicancommunion.org/ resources/season-of-creation.aspx www.arocha.org.uk
Iau 5 MediDiwrnod Rhyngwladol Elusenwww.un.org/en/events/charityday/
Sul 8 MediDiwrnod Rhyngwladol Llythrenneddwww.unesco.org
Sul 8 MediSul Addysgwww.educationsunday.org
Mawrth 10 MediDiwrnod Byd-eang Atal Hunan-laddiadwww.who.int/mental_health/ prevention/suicide/wspd/en/
Sul 15 MediDiwrnod Rhyngwladol Democratiaethwww.un.org/en/events/democracyday
Llun 16 MediDiwrnod Rhyngwladolwww.un.org/en/events/ozoneday/
Gwarchod yr Haen Osôn
Gwener 20 MediDiwrnod Jeans for Geneswww.jeansforgenesday.org
Sadwrn 21 MediDiwrnod Heddwch Rhyngwladolwww.internationaldayofpeace.org
Sul 22 MediSul Heddwchwww.cymdeithasycymod.org.uk
Llun 23 MediDiwrnod Rhyngwladol Ieithoedd Arwyddionwww.un.org/en/events/
signlanguagesday/
Iau 26 MediDiwrnod Ieithoedd Ewropeaiddwww.edl.ecml.at
Iau 26 MediDiwrnod Rhyngwladol Llwyr Ddileuwww.un.org/en/events/ nuclearweaponelimination/
Arfau Niwclear
Gwener 27 MediDiwrnod Twristiaeth y Bydwww.un.org/sustainabledevelopment/events/world-tourism-day/
Sadwrn 28 MediDiwrnod Rhyngwladol ar gyferwww.en.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday
Mynediad Pawb i Wybodaeth
Sadwrn 28 MediDiwrnod Byd-eang y Gynddareddwww.who.int/rabies/ WRD_landing_page/en/
Sadwrn 28 MediBore Coffi Mwya’r Bydcoffee.macmillan.org.uk
Llun 30 MediDiwrnod Rhyngwladol Cyfieithuwww.un.org/en/events/translationday/index.shtml
Mawrth 1- Iau 31 Hyd.Mis Hanes Pobl Dduonwww.bhmwales.org.uk/
Mawrth 1 HydrefDiwrnod Rhyngwladol Pobl H?nwww.un.org/en/events/olderpersonsday
Mawrth 1 HydrefDiwrnod Cynefinoedd y Bydwww.un.org/en/events/habitatday/
Gwener 4 HydrefDiwrnod Rhyngwladol Di-dreiseddwww.un.org/en/events/nonviolenceday/ index.shtml
(Penblwydd Mahatma Gandhi)
Gwener 4 HydrefDiwrnod Barddoniaeth Cenedlaetholwww.nationalpoetryday.co.uk
Sadwrn 5 HydrefDiwrnod Gwenu Byd-eangwww.worldsmileday.com
Sadwrn 5 HydrefDiwrnod Athrawon y Bydwww.en.unesco.org/commemorations/ worldteachersday
Sul 6 HydrefSul Digartrefeddwww.housingjustice.org.uk
Sul 6 – Sad. 12 HydrefWythnos Arian Dawww.goodmoneyweek.com
Mercher 9 HydrefDiwrnod Post y Bydwww.un.org/en/events/postday/
Iau 10 HydrefDiwrnod Iechyd Meddwl y Bydwww.mentalhealth.org.uk
Gwener 11 HydrefDiwrnod Rhyngwladol y Ferch Blentynwww.un.org/en/events/girlchild/
Gwener 11 HydrefDiwrnod Rhyngwladol yn erbyn y Gosb Eithafwww.worldcoalition.org
Sul 13 HydrefSul Rhyddidwww.stopthetraffik.org
Sul 13 HydrefDiwrnod Rhyngwladol Lleihau Trychinebauwww.un.org/en/events/ disasterreductionday/
Sul 13 HydrefDiwrnod Byd-eang Adar sy’n Mudowww.worldmigratorybirdday.org
Sul 13 - Sad. 19 HydrefWythnos Carchardaiwww.prisonsweek.org
Sul 13 -Sul 20 HydrefWythnos Weddi dros Heddwch y Bydwww.weekofprayerforworldpeace.com
Mawrth 15 HydrefDiwrnod Rhyngwladolwww.un.org/en/events/ruralwomenday/
Merched Cefn Gwlad
Mercher 16 HydrefDiwrnod Bwyd y Bydwww.fao.org/world-food-day
Iau 17 HydrefDiwrnod Rhyngwladol Dileu Tlodiwww.un.org/en/events/povertyday/
Gwener 18 HydrefDiwrnod Gwrth Gaethwasiaethwww.antislaveryday.com
Sul 20 HydrefSul Gofal Iechydwww.cmf.org.uk
Sul 20 -Sul 27 HydrefWythnos Un Bydwww.oneworldweek.org
Iau 24 HydrefDiwrnod y Cenhedloedd Unedigwww.un.org/en/events/unday
Iau 24 HydrefDiwrnod Byd-eang Gwybodaeth am Ddatblyguwww.un.org/en/events/devinfoday/
Sul 27 HydrefSul Adferiadwww.livingroom-cardiff.com
Sul 27 HydrefDiwrnod Byd-eang Treftadaeth Clyweledolwww.un.org/en/events/audiovisualday/
Iau 31 HydrefDiwrnod Dinasoedd y Bydwww.un.org/en/events/citiesday/
Gwe.1 -Sad. 30 Tach.Mis Ymwybyddiaeth Islamophobiawww.islamophobia-awareness.org/what-is-iam/
Sadwrn 2 TachweddDiwrnod Rhyngwladol Sicrhau Cosb am Droseddau yn erbyn Newyddiadurwyrwww.un.org/en/events/journalists/
Sul 3 TachweddDiwrnod Gweddi dros yr Eglwys dan Erledigaethwww.idop.org/web/
Sul 3 TachweddDiwrnod Gweddi dros Gristnogion yn y Cyfryngauwww.christiansinmedia.co.uk/ pray4media/
Llun 4-Sad. 9 Tach.Wythnos Cyflog Bywwww.livingwage.org.uk/
living-wage-week
Mawrth 5 TachweddWorld Tsunami Awareness Daywww.un.org/en/events/tsunamiday/
Mercher 6 TachweddDiwrnod Rhyngwladol er Atal Camfanteisio ar yr Amgylchedd mewn Rhyfel a Gwrthdaro Arfogwww.un.org/en/events/ environmentconflictday/
Sul 10 TachweddDiwrnod Gwyddoniaeth y Byd ar gyfer Heddwch a Datblyguwww.un.org/en/events/scienceday/
Sul 10 TachweddSul y Cofiowww.ctbi.org.uk
Sul 10 -Sul 17 Tach.Wythnos Rhyng-ffyddwww.interfaithweek.org
Llun 11 TachweddDydd y Cadoediadamryw wefannau
Llun 11 - Sad 16 Tach.Wythnos Ymwybyddiaeth Trawsryweddwww.glaad.org/transweek
Llun 11 - Gwe.15 Tach.Wythnos Gwrth-fwliowww.antibullyingweek.co.uk
Iau 14 TachweddDiwrnod Byd-eang Clefyd y Siwgrwww.un.org/en/events/diabetesday/
Sadwrn 16 TachweddDiwrnod Rhyngwladol Goddefgarwchwww.un.org/en/events/toleranceday/
Sul 17 TachweddDiwrnod gweddi gyda Christnogion dan erledigaethwww.csw.org.uk
Sul 17 TachweddDiwrnod Byd-eang cofio Dioddefwyr Damweiniau ar y Ffyrddwww.worlddayofremembrance.org
Mawrth 19 TachweddDiwrnod Byd-eang Tai bachwww.worldtoiletday.org
Mercher 20 TachweddDiwrnod Cofio Pobl Trawsryweddolwww.glaad.org/tdor
Mercher 20 TachweddDiwrnod y Plantwww.un.org/en/events/childrenday/
Mercher 20 TachweddDiwrnod Byd-eang y Teleduwww.un.org/en/events/televisionday/
Iau 21 TachweddDiwrnod Byd-eang Athroniaethwww.un.org/en/events/philosophyday/
Sadwrn 23 Tachwedd -Sul 1 RhagfyrWythnos Genedlaethol y Coedwww.treecouncil.org.uk
Llun 25 TachweddDiwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywodwww.un.org/en/events/endviolenceday
Llun 25 Tachwedd - Mawrth 10 Rhagfyr16 Diwrnod o Weithredu yn erbynwww.un.org/womenwatch
Trais ar Sail Rhywedd
Mawrth 26 TachweddDydd Mawrth Cyfrannu (i elusennau)www.givingtuesday.org.uk
Gwener 29 TachweddDiwrnod Rhyngwladolwww.un.org/en/events/ palestinianday/index.shtml
Cyd-sefyll â Phobl Palesteina
Sadwrn 30 TachweddDiwrnod Cofio Holl Ddioddefwyrwww.un.org/en/events/ chemwarfareday/
Rhyfela Cemegol
Sul 1 RhagfyrDiwrnod Aids y Bydwww.worldaidsday.org
Sul 1 RhagfyrDiwrnod Addurno Coedwww.commonground.org.uk
Llun 2 RhagfyrDiwrnod Rhyngwladol er Dileu Caethwasiaethwww.un.org/en/events/ slaveryabolitionday/
Mawrth 3 RhagfyrDiwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddauwww.un.org/en/events/disabilitiesday/
Iau 5 RhagfyrDiwrnod Gwirfoddoli Rhyngwladolwww.un.org/en/events/volunteerday/
ar gyfer Datblygu Economaidd
a Chymdeithasol
Iau 5 RhagfyrDiwrnod Pridd y Bydwww.un.org/en/events/soilday/
Sadwrn 7 RhagfyrDiwrnod Rhyngwladol Hedfan Sifilwww.un.org/en/events/civilaviationday/index.shtml
Llun 9 RhagfyrDiwrnod Rhyngwladol Atal Hil-laddiadwww.un.org/en/events/ genocidepreventionday/
Llun 9 RhagfyrDiwrnod Rhyngwladol yn erbynwww.un.org/en/events/ anticorruptionday/
Llygredd a Thwyll
Mawrth 10 RhagfyrDiwrnod Hawliau Dynolwww.un.org/events/humanrights
Mercher 11 RhagfyrDiwrnod Rhyngwladol y Mynyddoeddwww.un.org/en/events/mountainday/
Mercher 18 RhagfyrDiwrnod Rhyngwladol Pobl sy’n Mudowww.un.org/en/events/migrantsday/
Gwener 20 RhagfyrDiwrnod Rhyngwladolwww.un.org/en/events/ humansolidarityday/
y Ddynoliaeth yn Cyd-sefyll