Yma cewch wybodaeth am yr Eglwysi Cyfamodol ac am Gomisiwn yr Eglwysi Cyfamodol; cewch wybodaeth am aelodaeth y Comisiwn, ei amcanion a’i weithgareddau. Hefyd cewch y wybodaeth ddiweddaraf am gyfarfodydd y Comisiwn a cewch gofnodion y cyfarfodydd ac adroddiadau’r pwyllgorau a’r paneli o fewn y Comisiwn.

Dyma’r Eglwysi Cyfamodol:

Y Bedyddwyr Cyfamodedig yng Nghymru (gwefan answyddogol)

Eglwys Bresbyteraidd Cymru (ebcpcw.org.uk)

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig (URC Wales)

Yr Eglwys Fethodistaidd (methodistwales.org.uk)

Yr Eglwys yng Nghymru (eglwysyngnghymru.org.uk)