Cwrs hyfforddiant i Weinidogion sy’n dod i weithio yng Nghymru am y tro cyntaf.

Dydd Iau 8fed tan Ddydd Gwener 9fed o Hydref 2020 ar lein.

Amcanion Dysgu:

• Eciwmeniaeth yng Nghymru
• Gwledidyddiaeth yng Nghymru
• Diwylliant Hanesyddol
• Yr Iaith Gymraeg
• Hanes Crefyddol Cymru
• Ysbrydolaeth yng Nghymru
• Gwaith Rhyng Ffydd yng Nghymru

Cost cofrestru ar gyfer y cwrs fydd £10

Mae modd archebu eich lle ar y Cwrs Croeso i Gymru trwy lenwi’r ffurflen yma cyn Dydd Gwener 28ain Awst 2020.