Cwrs hyfforddiant i Weinidogion sy’n dod i weithio yng Nghymru am y tro cyntaf.

Cwrs nesaf: 6ed + 7fed o Hydref 2021

Cwrs diwrnod a hanner dros Zoom.

Amcanion Dysgu:

• Eciwmeniaeth yng Nghymru
• Gwledidyddiaeth yng Nghymru
• Diwylliant Hanesyddol
• Yr Iaith Gymraeg
• Hanes Crefyddol Cymru
• Ysbrydolaeth yng Nghymru
• Gwaith Rhyng Ffydd yng Nghymru

Mae modd archebu eich lle ar y Cwrs Croeso i Gymru trwy lenwi’r ffurflen yma cyn Dydd Gwener 27ain Awst 2021.

Cost: £10 y person – cofrestrwch drwy gysylltu â: post@cytun.cymru

Croeso-i-Gymru