Cwrs hyfforddiant i Weinidogion a gweithwyr Cristnogol sy’n dod i weithio yng Nghymru am y tro cyntaf, neu yn dychwelyd wedi cyfnod i ffwrdd.

Cwrs nesaf: 6ed + 7fed o Hydref 2021

Cwrs diwrnod a hanner dros Zoom (yn gorffen tua 11yb ar Hydref 7fed).

Amcanion Dysgu:

• Eciwmeniaeth yng Nghymru
• Gwledidyddiaeth yng Nghymru
• Diwylliant Hanesyddol
• Yr Iaith Gymraeg
• Hanes Crefyddol Cymru
• Ysbrydolaeth yng Nghymru
• Gwaith Rhyng Ffydd yng Nghymru

Gobeithiwn drefnu diwrnod i gyfarfod wyneb yn wyneb, ac ymweld ag Amgueddfa Werin Cymru a’r Senedd yng Nghaerdydd cyn gynted ag y bydd amgylchiadau yn caniatau.

Cost: £10 y pen

Cofrestrwch drwy gysylltu â: post@cytun.cymru

Croeso-i-Gymru