Dyma gopi o’r ddogfen, os am gopi caled cysylltwch a peredur@cytun.cymru.