Rhestr wirio a chysylltiadau

  • Ffurfiwch grŵp cynllunio
  • Penderfynwch pa etholiad(au) y byddwch yn eu cynnwys
  • Darganfyddwch pwy yw’r ymgeiswyr yn eich ardal chi
  • Penderfynwch ar fformat / platfform
  • Trefnwch ddyddiad, amser a lleoliad
  • Gwahoddwch ymgeiswyr ac ailgysylltwch os na fydd ymateb
  • Penodwch a) eich Cadeirydd a b) eich cydlynydd cyfarfod ar-lein
  • Rhowch gyhoeddusrwydd i’r digwyddiad (tudalen gofrestru, dolen gwahodd ac ati) a gwahoddwch gwestiynau
  • Cynhaliwch ymarfer a gwirio’r dechnoleg

Paratowyd y canllawiau hyn gan Swyddfa Seneddol Eglwysi’r Alban, Cytûn – Eglwysi ynghyd yng Nghymru a’r Tîm Materion Cyhoeddus ar y Cyd (Joint Public Issues Team).

Byddem wrth ein bodd cael gwybod sut y penderfynoch gynnal eich digwyddiad, pwy a fynychodd, pa gwestiynau a ofynnwyd ac yn enwedig os oeddech wedi rhoi cynnig ar fath newydd o fformat ar gyfer ymgysylltu.

Anfonwch luniau atom hefyd (gyda chaniatâd y bobl berthnasol).
Rydym hefyd am wybod a fu’r canllawiau hyn yn ddefnyddiol, a beth ddylid ei ychwanegu neu ei newid ar gyfer y dyfodol.
Os oes gennych gwestiynau, awgrymiadau neu sylwadau, ysgrifennwch, os gwelwch yn dda, at Gethin Rhys gethin@cytun.cymru

Diweddarwyd Chwefror 2021 gan Meg Read a Rodney Coker