• Cyflwyniad
 • Ffurfio grŵp cydlynu
 • Y rheolau ynghylch cynnal cyfarfod cyhoeddus gydag ymegiswyr etholiadol
 • Pennu dyddiad
 • Dewis y math o gyfarfod
 • Dewis A – Cyfarfod etholiadol traddodiadol
 • Dewis B – Cyfarfod etholiadol ar garlam
 • Dewis C – Cyfarfod etholiadol ‘Gwleidyddiaeth y Bobl’
 • Dewis CH – ‘Cyfres o gyfweliadau’
 • Cynnal y cyfarfod etholiadol ar-lein
 • Dewis 1 – Cyfarfod byw, ar-lein yn unig
 • Dewis 2 – Ffrydio panel wyneb yn wyneb yn fyw
 • Dewis 3 – Rhannu clipiau fideo a gafodd eu recordio’n flaenorol
 • Penodi Cadeirydd
 • Gwahodd ymgeiswyr
 • A oes rhaid i ni wahodd yr holl ymgeiswyr?
 • Beth os nad yw ymgeisydd yn ymateb i wahoddiad, yn gwrthod y gwahoddiad, yn boicotio’r cyfarfod neu ddim yn ymddangos yn y digwyddiad?
 • Rhoi cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad
 • Rhestr wirio a chysylltiadau