2  

CYHOEDDI’R GAIR

Darlleniad o’r Hen Destament

Gellir dweud neu ganu Salm

Yr Epistol

Yr Efengyl

Gellir gwahodd y bobl i sefyll pan ddarllenir yr Efengyl.

Gall y darllenydd ddweud

Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl …

Gogoniant i ti, O Arglwydd.

Ar ôl yr Efengyl gall y darllenydd ddweud

Y mae Duw’n llefaru wrthym mewn llawer modd:

Diolch i Dduw am Iesu, Gair bywiol Duw.

Y Bregeth

Datgan y Ffydd

Gadewch inni ddatgan ein ffydd.

Yr ydym yn credu ac yn ymddiried yn Nuw Dad,

a greodd bopeth sydd.

Yr ydym yn credu ac yn ymddiried yn ei Fab Iesu Grist,

a brynodd y byd.

Yr ydym yn credu ac yn ymddiried yn ei Ysbryd Glân,

sy’n rhoi bywyd i bobl Dduw.

Yr ydym yn credu ac yn ymddiried yn un Duw,

Dad, Mab ac Ysbryd Glân.

Amen.