4  

Gadewch inni ddathlu’r ŵyl lawen hon.

Dywedodd Iesu, “Daw llawer o’r dwyrain a’r gorllewin,

o’r gogledd ac o’r de,

a chymryd eu lle yn y wledd yn nheyrnas Dduw”.

Y mae Crist, Tywysog tangnefedd,

yn dymchwel y muriau sy’n ein gwahanu.

Bydded tangnefedd yr Arglwydd bob amser gyda chwi.

A hefyd gyda thi.

Gadewch inni roi i’n gilydd arwydd o dangnefedd.

Gellir cyfnewid arwydd o dangnefedd.

Gellir canu emyn, salm neu anthem.