6  

RHANNU’R BARA A’R GWIN

 

Y mae’r Gweinidog sy’n Llywyddu yn torri’r bara.

Y bara yr ydym yn ei dorri,

cymun corff Crist ydyw.

Yr ydym ni sy’n llawer yn un corff,

oherwydd yr ydym i gyd yn rhannu’r un bara.

Y mae’r Gweinidog sy’n Llywyddu yn codi’r cwpan.

Cwpan y fendith yr ydym yn ei fendithio,

cymun yng ngwaed Crist ydyw.

Rhoddion sanctaidd Duw i holl bobl Dduw.

Iesu Grist sy’n sanctaidd,

Iesu Grist yw’r Arglwydd,

er gogoniant Duw Dad.

Y mae’r Gweinidog sy’n Llywyddu, y gweinidogion a’r bobl yn derbyn y cymun.

Gweinyddir y sacrament â’r geiriau hyn

Corff Crist, bara’r bywyd. Amen.

Gwaed Crist, y wir winwydden. Amen.

Gellir bendithio’r rhai hynny nad ydynt am gymuno.

Cedwir distawrwydd.

Gellir canu emyn.

Bwyteir ac yfir gyda pharch unrhyw fara a gwin cysegredig nad oes mo’u hangen at y cymun.