Church and Society

Church and Society

Cytûn has, since the advent of the National Assembly for Wales in May 1999 produced several papers on devolution. In June 2020, Cytûn published a think-piece jointly with the Welsh Centre for International Affairs and the Wales Council for Voluntary

Policy Bulletin October 2020

Policy Bulletin October 2020

AN UNCERTAIN PRESENT AND AN UNCERTAIN FUTURE FOR PLACES OF WORSHIP? The ever changing regulations across Wales have made it difficult for churches of all denominations to plan their activities for the coming months. You can read a summary of

Policy Bulletin October 2020

Policy Bulletin October 2020

AN UNCERTAIN PRESENT AND AN UNCERTAIN FUTURE FOR PLACES OF WORSHIP? The ever changing regulations across Wales have made it difficult for churches of all denominations to plan their activities for the coming months. You can read a summary of

Read more
Briefing on the Curriculum and Assessment (Wales) Bill 2020 and the Schools Curriculum for Wales 2022

Briefing on the Curriculum and Assessment (Wales) Bill 2020 and the Schools Curriculum for Wales 2022

On 6 July 2020, Welsh Government published the Curriculum and Assessment (Wales) Bill, together with a suite of background documents. The Bill is intended to provide the legal underpinning for the new Curriculum for Wales, published in January 2020for introduction

Read more
Letter to the Faith Communities Forum

Letter to the Faith Communities Forum

Read more

Twitter

Facebook

Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Rhan o gyfres o fyfyrdodau ar gymeriadau'r Testament Newydd gan y Parch Denzil John sydd wedi eu paratoi i'w defnyddio fel adnodd i wersi Ysgol Sul yr oedolion trwy'r cyfnod clo 2020/21. Mae mwy o wybodaeth a fersiwn print o'r myfyrdodau ar gael ar: https://www.ysgolsul.com/?page_id=804
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cyngor Ysgolion Sul / Cyhoeddiadau'r Gair
Rhan o gyfres o fyfyrdodau ar gymeriadau'r Testament Newydd gan y Parch Denzil John sydd wedi eu paratoi i'w defnyddio fel adnodd i wersi Ysgol Sul yr oedolion trwy'r cyfnod clo 2020/21. Mae mwy o wybodaeth a fersiwn print o'r myfyrdodau ar gael ar: https://www.ysgolsul.com/?page_id=804
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Please join us as members of our church pray for our town during these difficult and challenging times.
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
🎉 beibl. net - i bobl ifanc ar gael heddiw! 🥳
Mae modd ichi brynu'r Beibl newydd sbon yma o heddiw ymlaen! Ewch draw i wefan Cymdeithas y Beibl i gael copi 📚
https://bddy.me/2WD55SY
Bydd Meleri Cray a Joseff Edwards ar raglen Heno am 7 o'r gloch i sôn mwy amdano. Cofiwch wylio! 📺
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
⭐Cofiwch fod beibl. net - i bobl ifanc ar gael i'w brynu bellach! ⭐
Eisiau gwybod mwy? Dyma Jos, Elen a Gareth i egluro be sy'n gwneud y Beibl yma yn un mor wahanol 📖
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cymdeithas y Beibl
⭐Cofiwch fod beibl. net - i bobl ifanc ar gael i'w brynu bellach! ⭐
Eisiau gwybod mwy? Dyma Jos, Elen a Gareth i egluro be sy'n gwneud y Beibl yma yn un mor wahanol 📖
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
Cytun: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru / Churches Together in Wales
🙏🏽 Pray with the World Council of Churches. Please join us in praying with the help of the prayer outline available at:
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/covid-19/pray/morning-prayer-for-monday-13-july-2020

Coping with the Coronavirus: www.oikoumene.org/corona
#ecumenicalprayercycle #StaySafeTogether #PrayTogether