Deunydd addoli ar gyfer Sul yr Hinsawdd a Thymor y Cread