Os am gopi o’r Bwletinau blaenorol cysylltwch a gethin@cytun.cymru