Cedwir hawlfraint y geiriau a’r gerddoriaeth gan yr awdur a’r cyfansoddwr ond maint yn eich annog i ddefnyddio’r adnodd er hyrwyddo ymateb Cristnogol i’r argyfwng hinsawdd. Gwerthfawrogir cydnabyddiaeth o’i ddefnydd i a.sykes171@gmail.com.
Diolchwn hefyd i Emyr Davies am ei gyfieithiad i’r Gymraeg.

Gellir lawrlwytho’r geiriau uchod.

Mesur 11.11.11.11
Mae nifer o donau addas yn Caneuon Ffydd e.e. Joanna, Caernarfon.