NEWYDD: Cysylltu Eglwysi ac Ysgolion – Canllawiau Cyngor Eglwysi Rhyddion Cymru 2022

Diwygiwyd y dogfennau hyn fel eu bod yn gydnaws a Chwricwlwm 2022 ysgolion Cymru. Gellir darllen neu lawrlwytho’r canllaw cyfan a thaflen gryno isod.

Taflen gryno:

Y Canllawiau Cyfan

Datganiad Y Gweinidog Addysg

Dogfennau wedi eu cyhoeddi   

Adroddiadau Ysgrifennydd Addysg          

Cyffredinol