Ysbrydolwyr Undod – Adnoddau Misol Focolare

Mae aelodau o’r Focolare yn byw ysbrydolrwydd undod ar y cyd, ar sail gweddi Iesu Grist i’r Tad ‘fel y byddont un, megis ninnau’ (Ioan 17:11). Mae aelodau o’r Focolare yn anelu at undod nad yw ar gyfer cyd-Gristnogion yn unig, neu ymysg teulu a ffrindiau – er y gall hyn fod yn ddigon heriol ynddo’i hyn – ond gyda phawb, ym mhob man.

Darllennwch fwy am Focolare…