TEITHIO A CHYD-SIARAD
Dathlu canmlwyddiant geni Chiara Lubich
Dydd Sadwrn 18 Ionawr 2020 11am – 4pm
Neuadd Gyngerdd Elgar Adeilad Cerddoriaeth Bramall Prifysgol Birmingham B15 2TT
 
Heddiw mae ein byd yn gwegian dan straen rhaniadau gwleidyddol, anghydraddoldeb economaidd a’r argyfwng hinsawdd. Mae llawer yn dymuno gweithio dros undod, cyfiawnder a heddwch – ond sut mae dechrau arni?
Siaradwyr gwadd (hyd yma): Y Parchedicaf Bernard Longley Archesgob Catholig Birmingham • Sheikh Dr Mohammad Ali Shomali Cyfarwyddwr y Sefydliad Astudiaethau Islamaidd Rhyngwladol • Bhai Sahib Bhai Mohinder Singh Ji Arweinydd cymuned Sikh GNNSJ Birmingham
Mynediad am ddim ond croesawir rhoddion tuag at gostau’r dydd Y tro hwn, ni fydd rhaglen ar wahân i blant. Gellir parcio am ddim ar y campws ar benwythnosau. Dewch â phecyn bwyd. Neu gellir prynu lluniaeth ysgafn ar y campws.
CROESO I BAWB archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Rhagor o wybodaeth info@focolare.org.uk www.focolare.org/gb