Cwrs hyfforddiant i Weinidogion a gweithwyr Cristnogol sy’n dod i weithio yng Nghymru am y tro cyntaf, neu yn dychwelyd wedi cyfnod i ffwrdd.

Cwrs nesaf: 2il – 4ydd Hydref 2024

Cwrs deuddydd yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru, Gerddi Sophia, Caerdydd
Amcanion Dysgu:

• Eciwmeniaeth yng Nghymru
• Gwleidyddiaeth yng Nghymru
• Diwylliant Hanesyddol
• Yr Iaith Gymraeg
• Hanes Crefyddol Cymru
• Ysbrydoledd yng Nghymru
• Gwaith Rhyng Ffydd yng Nghymru

Bydd cyfle i ymweld ag Amgueddfa Werin Cymru a’r Senedd yng Nghaerdydd.

Cofrestrwch drwy gysylltu â: post@cytun.cymru

Croeso-i-Gymru