Rhaglen yr Wythnos

  Sesiwn 1 (11:30 – 12:15) Sesiwn 2 (14:00 – 14:45) Sesiwn 3 (15:00 – 15:45) Sesiwn 4
Llun Cyflwyniad gan Cymdeithas y Beibl Wyn James – Thomas Charles, Mary Jones a sefydlu   Cymdeithas y Beibl Arwel Elis Jones – Y Beibl ar Roi a Chyfrannu
/ Rhys Llwyd – Tynged Cenedl
 
Mawrth D. Densil Morgan – Griffith Jones, Llanddowror, a’r Beibl Esgob Andy John – Trafodaeth banel ar waith Rhyngffydd Jenifer Roberts – Defnyddio Pypedau mewn Addoliad 16:30 – 17:15
Mark Drakeford AC (Prif Weinidog Cymru) – 

Anerchiad i ddathlu 30 mlynedd ers sefydlu CCUHP

‘Sut mae’r hawliau hyn wedi’u rhoi ar waith yng Nghymru a pha effaith a gânt ar ein plant a’n pobl ifanc.’
Mercher Ceri Davies – Dyffrynnoedd Conwy a Chlwyd a’r Beibl Cymraeg, 1567-1620 John Tudno Williams – Darlith Adran Diwinyddiaeth Graddedigion Prifysgol Cymru
‘Paul a’i Ddehonglwyr Cymreig’
Gwilym Wyn Roberts – Camau Cyntaf mewn Profedigaeth 17:30 – 18:30
Gwylnos Yemen
(Dan nawdd Cymorth Cristnogol, y Babell Heddwch a Cytun)
Iau Carwyn Graves – Wycliffe Bible Translators Cyflwyniad gan Cymorth Cristnogol Cheryl Williams – Cyflwyniad ar Ddimentia  
Gwener Arfon Jones – beibl.net ac Ap Beibl Jenifer Roberts – Manau Gweddi    
Sadwrn   Cyflwyniad gan Cymdeithas y Cymod – 
Heddwch Nain / Mamgu