Eglwys a Chymdeithas

Eglwys a Chymdeithas

Ers dyfodiad y Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 1999 fe gynhyrchodd Cytûn lu o bapurau ar ddatganoli. Dolenni Defnyddiol: Cynulliad Cenedlaethol Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru Fforwm Rhyng-ffydd Llywodraeth Cynulliad Cymru Ymgynghoriadau Llywodraeth Cynulliad Cymru Churches’ Legislation Advisory Service

Paratoi ar gyfer Brexit di-gytundeb yng Nghymru: Crynodeb Byr

Paratoi ar gyfer Brexit di-gytundeb yng Nghymru: Crynodeb Byr

30ain Ionawr 2019 Beth yw Brexit di-gytundeb? Arfaethir i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ar 29ain Mawrth 2019 am 11yh. Os nad oes cytundeb ymadael ffurfiol wedi’i gadarnhau erbyn y dyddiad a’r amser hwnnw, fe fydd holl gyfreithiau a rheolau’r

Ffydd, Trefn a Thystiolaeth

Ffydd, Trefn a Thystiolaeth

Eleni cafwyd blwyddyn o brofiadau gwahanol, fodd bynnag, mae ein gwaith tystiolaeth yn y tair prif ŵyl genedlaethol yn cael ei wreiddio mewn addoli a chymrodoriaeth. Y gwahaniaeth cyntaf oedd bod gennym Hwylusydd Ffydd, Trefn a Thystiolaeth newydd, Peredur Owen