Eglwys a Chymdeithas

Eglwys a Chymdeithas

Ers dyfodiad y Cynulliad Cenedlaethol ym Mai 1999 fe gynhyrchodd Cytûn lu o bapurau ar ddatganoli. Dolenni Defnyddiol: Cynulliad Cenedlaethol Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru Fforwm Rhyng-ffydd Llywodraeth Cynulliad Cymru Ymgynghoriadau Llywodraeth Cynulliad Cymru Churches’ Legislation Advisory Service

Cymru/Ewrop

Cymru/Ewrop

Mewn ymateb i sbarduno Erthygl 50, mae Gweithgor sy’n cynrychioli eglwysi ac enwadau Cristnogol sy’n aelodau Cytûn wedi cyhoeddi rhestr o egwyddorion y credir ddylai fod yn sylfaen i safiad y DG yn ystod y trafodaethau sydd ar gychwyn. Cynhwysant

Ffydd, Trefn a Thystiolaeth

Ffydd, Trefn a Thystiolaeth

Eleni cafwyd blwyddyn o brofiadau gwahanol, fodd bynnag, mae ein gwaith tystiolaeth yn y tair prif ŵyl genedlaethol yn cael ei wreiddio mewn addoli a chymrodoriaeth. Y gwahaniaeth cyntaf oedd bod gennym Hwylusydd Ffydd, Trefn a Thystiolaeth newydd, Peredur Owen